Zevenbar Advies

Molendijk 61
3286 BG Klaaswaal
Telefoon: 06 22 65 40 20
e-mail: info@zevenbaradvies.nl

Coaching in de agrarische sector
  Bij nieuwe uitdagingen, horen nieuwe risico’s. Zijn de risico’s bij het plannen en begroten goed ingeschat? Als u al jarenlang succesvol een activiteit heeft uitgevoerd dan zijn bij uitbreidingsinvesteringen de risico’s goed in te schatten. Dit is anders als de trend doorbroken moet worden. Een kritische extra blik ter ondersteuning in moeilijke of onzekere perioden geeft u extra zekerheid en vertrouwen.

Niet afwachten tot de jaarrekening klaar is, maar op de hoogte zijn van de actuele situatie kan met Zevenbar Advies. Het risico op falen van uw plannen kunt u met een goede begeleiding tot een minimum beperken. Net als bij topsporters is het ook voor agrariërs mogelijk de lat nog hoger te leggen en uw doel sneller te behalen Bij nieuwe uitdagingen, horen nieuwe risico’s. Zijn de risico’s bij het plannen en begroten goed ingeschat? Als u al jarenlang succesvol een activiteit heeft uitgevoerd dan zijn bij uitbreidingsinvesteringen de risico’s goed in te schatten. Dit is anders als de trend doorbroken moet worden. Een kritische extra blik ter ondersteuning in moeilijke of onzekere perioden geeft u extra zekerheid en vertrouwen.

Niet afwachten tot de jaarrekening klaar is, maar op de hoogte zijn van de actuele situatie kan met Zevenbar Advies. Het risico op falen van uw plannen kunt u met een goede begeleiding tot een minimum beperken. Net als bij topsporters is het ook voor agrariërs mogelijk de lat nog hoger te leggen en uw doel snBij nieuwe uitdagingen, horen nieuwe risico’s. Zijn de risico’s bij het plannen en begroten goed ingeschat? Als u al jarenlang succesvol een activiteit heeft uitgevoerd dan zijn bij uitbreidingsinvesteringen de risico’s goed in te schatten. Dit is anders als de trend doorbroken moet worden. Een kritische extra blik ter ondersteuning in moeilijke of onzekere perioden geeft u extra zekerheid en vertrouwen.

Niet afwachten tot de jaarrekening klaar is, maar op de hoogte zijn van de actuele situatie kan met Zevenbar Advies. Het risico op falen van uw plannen kunt u met een goede begeleiding tot een minimum beperken. Net als bij topsporters is het ook voor agrariërs mogelijk de lat nog hoger te leggen en uw doel sneller te be

Optimaliseren en verbeteren  

Bij nieuwe uitdagingen, horen nieuwe risico’s. Zijn de risico’s bij het plannen en begroten goed ingeschat? Als u al jarenlang succesvol een activiteit uitvoerd, dan zijn bij uitbreidingsinvesteringen de risico’s goed in te schatten. Dit is anders als de trend doorbroken moet worden. Een kritische extra blik ter ondersteuning in moeilijke of onzekere perioden geeft u extra zekerheid en vertrouwen.
Niet afwachten tot de jaarrekening klaar is, maar op de hoogte zijn van de actuele situatie kan met Zevenbar Advies. Het risico op falen kunt u met een goede begeleiding tot een minimum beperken. Net als bij topsporters is het ook voor agrariërs mogelijk de lat nog hoger te leggen en uw doel sneller te behalen.

 

Onverwachte situaties 

Komt u in een situatie terecht waar direct actie gewenst is? Dan haalt Zevenbar Advies bij u de druk eraf!
Het maakt niet uit op welke moment van de dag.  

Financiële problemen of uitval van de agrarisch ondernemer 

De ondernemer is de spin in het web van het bedrijf. Als ondernemer kunt u (tijdelijk-) uitgeschakeld raken. Heeft u een partner die van u de touwtjes over kan nemen? Op het gebied van bijvoorbeeld aansturing van de bedrijfsvoering, de boekhouding maar ook als aanspreekpunt voor derden kan Zevenbar Advies tijdelijk uw taak op management gebied overnemen of uw partner hierbij ondersteunen.
Bevindt u zich met uw bedrijf in financiële problemen of dreigen er sombere tijden?  Dan bestaat vaak de neiging het overzicht te verliezen en niet of te laat te reageren. De problemen nemen dan alleen maar toe. Zevenbar Advies kan voor u de wind uit de zeilen nemen en uw spreekbuis zijn voor bijvoorbeeld crediteuren. Gezamenlijk werken we aan een oplossing waar iedereen  zich in kan vinden.
Zijn er bij de bank geen mogelijkheden meer voor het verkrijgen van financiering dan biedt wellicht het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) mogelijkheden. Hierbij is een bedrijfsplan waaruit de levensvatbaarheid van uw bedrijf blijkt een belangrijk onderdeel van de aanvraagprocedure.
Mocht er onverhoopt geen toekomst zijn in uw bedrijf, dan kan Zevenbar Advies u begeleiden in het creëren van nieuwe kansen buiten het bedrijf.

Op zoek naar een coach gericht op agrarisch ondernemerschap?
Zevenbar Advies biedt de juiste ondersteuning, Neem vrijblijvend contact op.