Zevenbar Advies

Molendijk 61
3286 BG Klaaswaal
Telefoon: 06 22 65 40 20
e-mail: info@zevenbaradvies.nl

Profiel

Profiel foto Lena Zevenbergen-Barendrecht Als geboren boerendochter speelt de land- en tuinbouw een belangrijke rol in mijn leven. Nog steeds heb ik een actieve rol in het fruitteelt  -en akkerbouwbedrijf van mijn echtgenoot.

Na een brede agrarische opleiding heb ik bijna 10 jaar als sociaal economisch adviseur gewerkt. Hier heb ik  veel ervaring opgedaan met het doorlichten van bedrijven, het opstellen van begrotingen en het begeleiden van bedrijven en hun gezinnen in moeilijke (financiële) omstandigheden.

Als agrarisch beleidsmedewerker en vervolgens als leidinggevende bij waterschappen zijn het  zichtbaar maken van de gevolgen van de (nieuwe) regelgeving in de praktijk, het optimaliseren van werkprocessen en daarbij het centraal stellen van de mens in deze veranderende omgeving voor mij belangrijke speerpunt.

 

Ik weet wat de impact is van een crisis in het bedrijf en de gevolgen hiervan op het gezin. Dit heeft mij mede doen besluiten om het vak van adviseur weer op te pakken. Mijn jarenlange ervaring in de agrarische bedrijfsvoering, maar ook mijn werkervaring vanuit de overheid neem ik hierin mee. Dit doe ik niet bij een grote organisatie maar met een eigen bedrijf. Onafhankelijkheid en begeleiding op maat zijn hierdoor gegarandeerd. Daar waar nodig kan ik op sterk gespecialiseerde onderdelen een beroep doen op anderen, zodat ik u volledig maatwerk en flexibiliteit kan bieden in een vertrouwde omgeving.

Ik kan mezelf kenmerken als een daadkrachtige harde werker met veel verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Ik ben praktisch ingesteld en oplossingsgericht. In mijn werkzaamheden en bij het maken van plannen breng ik gemakkelijk structuur aan. Door mijn persoonlijkheid en inzet weten mensen wat ze aan mij hebben. Op basis van eigen indrukken en bevindingen heb ik het vermogen om snel goede oordelen te vormen en tot de kern van de zaak te komen.

 

  

Door ervaring weet ik wat de impact is van een crisis in het bedrijf en de gevolgen hiervan op het gezin. Dit heeft mij doen besluiten om het vak van adviseur weer op te pakken. Mijn jarenlange ervaring in de agrarische bedrijfsvoering, maar ook mijn werkervaring vanuit de overheid neem ik hierin mee. Dit doe ik niet bij een grote organisatie maar met een eigen bedrijf. Onafhankelijkheid en begeleiding op maat zijn hierdoor gegarandeerd.
Daar waar nodig kan ik op sterk gespecialiseerde onderdelen een beroep doen op anderen, zodat ik u volledig maatwerk en flexibiliteit kan bieden in een vertrouwde omgeving.

Ik  kan mezelf kenmerken als een daadkrachtige harde werker met veel verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Ik ben praktisch ingesteld en oplossingsgericht in mijn werkzaamheden en plannen breng structuur aan. Door mijn persoonlijkheid en inzet weten mensen wat ze aan mij hebben. Op basis van eigen indrukken en bevindingen heb ik het vermogen om snel goede oordelen te vormen en tot de kern van de zaak te komen.